Bli medlem

Medlemsavgiften för 2018 är 150 kr per familj och betalas till bankgiro 402-7207. Märk talongen med namn, adress och e-post.

Medlemsrabatter:

Läs mer i vår medlemsfolder!