För dig som är trädgårds- och odlingsintresserad

Medlem

Om föreningen

Vår förening bildades 1961 med målsättningen att främja hemträdgårdsodling i alla dess former.
Det gör vi bland annat genom att:

 • Ordna kurser och föredrag
 • Arrangera studieresor
 • Tillhandahålla litteratur och tidskrifter inom trädgårdsodling
 • Byta frön och plantor med varandra
 • Inspirera varandra med tips och idéer
 

Det är roligt, avkopplande, spännande och närande för kropp och sinne att ha en trädgård och följa dess förvandling med årstidernas växlingar. Det är ännu roligare om man är flera. Vi finns i Ljusnarsbergs kommun i Bergslagen.

Varmt välkommen till vår förening!

Bli medlem!

Medlemsavgiften för 2023 är 150 kronor per familj och betalas till

 • bankgiro 402-7207 eller
 • swish till nummer 123 644 5100
 

Märk din inbetalning med namn, adress och e-post.

OBS! När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter sparas i föreningens medlemsregister. Medlemsregistret hanteras av registeransvarig inom föreningen. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Läs mer nedan om föreningens GDPR policy.

Medlemsrabatter

 • 10%  på på trädgårdsprodukter hos Dalviks kvarn i Löa
 • 33% rabatt vid mustning av egna äpplen. Mustningen sker på Bäcktorps Gård.
  Pris: 10 kronor/liter för medlemmar, 15 kronor/liter för icke medlemmar
 • Kostnadsfria medlemsträffar/föreläsningar

Så här hanterar Ljusnarsbergs Trädgårdsförening GDPR

Dataskyddsförordningen eller GDPR (The general Data Protection Regulation) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. GDPR stärker rättigheten för våra medlemmar när det gäller deras personliga integritet.

Medlems rättigheter gällande GDPR:

• att få tillgång till sina personuppgifter genom att begära ett registerutdrag

• att få felaktiga personuppgifter rättade

• att få personuppgifterna raderade om uppgifterna inte längre behövs

• att få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna

• att lämna klagomål till datainspektionen

 

Ljusnarsbergs Trädgårdsförenings policy gällande GDPR:

• Styrelsen är personuppgiftsansvarig

• Ljusnarsbergs Trädgårdsförening samlar endast in uppgifter om namn och adress till vårt databaserade medlemsregister.

• Endast föreningens kassör har tillgång till adressuppgifterna.

• Ljusnarsbergs Trädgårdsförening hämtar adressuppgifter från bankkontoinsättningar, hitta.se samt eniro.se

• Ljusnarsbergs Trädgårdsförening uppdaterar uppgifterna vid behov.

• Ljusnarsbergs Trädgårdsförening raderar personuppgifterna om en medlem inte betalat avgift de senaste två åren. Detta sker i samband med årsredovisningen.

• Ljusnarsbergs Trädgårdsförenings rutiner för att behandla personuppgifter finns dokumenterat i ”Register över behandling”. Registret är skriftligt och tillgängligt i elektroniskt format från Datainspektionen. Det uppdateras kontinuerligt.

 

Kontaktuppgifter:

Ljusnarsbergs Trädgårdsförening ordförande Per Klingberg‭ 070-218 28 96 ‬.