För dig som är trädgårds- och odlingsintresserad

Träffar

Vid våra träffar har vi alltid något intressant program, som deltagarna får upptäcka och lära. Se också föreningens  Facebook-sida där har vi mer uppdaterad information om vad som görs i föreningen.