Träffar

Vid våra träffar har vi alltid något intressant program, som deltagarna får vara med om. Se också vår Facebook-sida, https://www.facebook.com/ljusnarsbergstradgardsforening/, där har vi mer uppdaterad information om vad som gjorts och görs i föreningen.

2018:

2017:

2016:

2015:

2014: